unDNEMO

undnemo-overview-l
Producent: AtteroTechAtteroTech

unDNEMO Dante™ Network Monitor jest rozwiązaniem umożliwiającym monitorowanie sygnałów audio i stanowiącym dla użytkowników końcowych proste narzędzie służące do wyboru i monitorowania maksymalnie 64 kanałów audio Dante.

Opis

unDNEMO może być też użyty jako urządzenie konferencyjne USB pozwalające na przeprowadzanie rozmów telefonicznych. unDNEMO posiada dwa porty sieciowe, które umożliwiają tworzenie połączeń łańcuchowych Dante.

Połączenia łańcuchowe (daisy-chaining) Dante upraszczają okablowanie infrastruktury systemu przez umożliwienie połączenia wielu urządzeń unDNEMO z przełącznikiem sieciowym przy wykorzystaniu jednej linii (gniazda RJ-45 przełącznika) i kabli połączeniowych CAT5e/6.

Konfiguracja systemu jest możliwa za pośrednictwem unIFY – graficznego interfejsu użytkownika opartego na Windows, gdzie w ramach istniejących potrzeb można wybrać dowolne nazwy dla strumieni audio w celu zamiany natywnych nazw strumieni Dante. unDNEMO może być zasilany zewnętrznym zasilaczem +24 VDC lub dowolnym przełącznikiem sieciowym z obsługą PoE