Optimod 8585

8585
Producent: OrbanOrban

Przetwarzanie dźwięku telewizyjnego Orban.
Brzmienie, które przyciąga i utrzymuje słuchaczy.

Opis

Doświadczenie pokazuje, że masowy widz telewizji oczekuje od dźwięku dwóch rzeczy: słowo mówione powinno być komfortowo zrozumiałe, a reklamy nie powinny być denerwująco głośne w porównaniu z resztą programu.

Posiadacze kina domowego chcieli by mieć z kolei możliwość oglądania filmów fabularnych z zachowaniem sygnału o pełnej dynamice. Ale również i ci widzowie zazwyczaj odbierają telewizję w mniej aktywny sposób, jeśli oglądają różne masowe programy rozrywkowe. Żeby jednak telewizja była znośnym elementem domowego życia, dźwięk telewizyjny nie może przeszkadzać tym członkom rodziny, którzy nie są zainteresowani oglądaniem (nie wspominając już o sąsiadach w domach wielorodzinnych). Z wielu powodów rozpiętość dynamiki dźwięku, istotna dla zrozumiałości programu, nie powinna przekraczać zakresu 15 dB w domowych warunkach odsłuchowych. Sygnały dźwiękowe i efekty akustyczne powinny być oczywiście jeszcze cichsze.


Zagadnienie głośnych reklam jest szczególnie istotne. Emitowanie denerwująco głośnych reklam jest w Stanach Zjednoczonych zabronione przepisami Federalnej Komisji Łączności. W wyniku zażaleń widzów ta komisja FCC dwukrotnie badała ten problem.
Firma Orban doskonale rozumie te zagadnienia. Od 1980 roku dostarczamy nadawcom telewizji analogowej procesory dynamiki w standardzie przemysłowym: OPTIMOD-TV 8180, 8182, 8282 i 8382. W 1998, wprowadziliśmy OPTIMOD-DAB 6200 – dwukanałowy procesor dostosowany specjalnie do kanałów cyfrowych, wykorzystujących kompresję stratną w rodzaju Dolby AC-3, używaną dla transmisji ATSC. Nasz model 6300, wprowadzony w roku 2006, jest dwukanałowym procesorem drugiej generacji dla kanałów cyfrowych z DTV, DAB i netcastingiem włącznie.

Typową praktyką w telewizji analogowej jest podawanie całości dźwięku do pojedynczego emisyjnego procesora audio, który automatycznie kontroluje średnią modulację i stosunek poziomu szczytowego do średniego, wygładzając przejścia pomiędzy różnymi elementami programu. Zwykła kompresja i ograniczanie szczytów nie jest w stanie tego dokonać.
Poczynając od modelu 8182, wszystkie procesory OPTIMOD-TV są wyposażone w algorytm CBS Loudness Controller™. Algorytm ten, opracowany po 15 latach badań psychoakustycznych w laboratoriach CBS, precyzyjnie ocenia wartość odbieranej głośności w określonym fragmencie emitowanego materiału. Jeśli głośność przekracza ustalony próg, to algorytm automatycznie redukuje ją do tego progu. Algorytm CBS został wypróbowany pod względem swojej skuteczności podczas przetwarzania milionów godzin emitowanych programów i znacząco zmniejszył ilość skarg widzów.

W języku ITU, algorytm CBS LC polega na „krótkookresowych” pomiarach głośności, uwzględniających uśrednianie słuchu ludzkiego – około 200 ms. Czas ataku algorytmu CBS jest wystarczająco krótki, żeby zapobiec słyszalnym i denerwującym wyskokom głośności – uderzenia dźwięku po jakich widzowie sięgają natychmiast po pilota. Sama regulacja głośności jest tu zawsze łagodna i nie przeszkadzająca. W przeciwieństwie do „długookresowego” pomiaru i regulacji głośności, algorytm CBS LC zakłada, że dany fragment  emitowanego materiału, którego średnia głośność jest akceptowalna stosownie do długookresowego pomiaru głośności, może mieć jednak krótkie odcinki, których głośność musi zostać zredukowana, ponieważ zbytnio się wybijają. Mimo że głównym zastosowaniem tego przetwarzania jest regulowanie głośności reklam, to inne źle zmiksowane fragmenty również na tym zyskują (dobrym przykładem są tutaj brawa z gwizdami).

Skuteczna automatyczna regulacja głośności dla maksymalnie 7.1 kanałów
Od wielu już lat nasi klienci telewizyjni prosili nas o przetwarzanie dla dźwięku przestrzennego o jakości OPTIMOD, z możliwością niezależnego przetwarzania lokalnych wstawek informacyjnych, pogodowych i sportowych. Nasi klienci wiedzą dobrze o tym, że nie ma substytutu dla tak płynnej, naturalnie brzmiącej regulacji, jaką tylko może zapewnić OPTIMOD, zwłaszcza z materiałem głosowym.
Reakcją firmy Orban na te prośby był model 8585. Ten następnej generacji procesor OPTIMOD udostępnia funkcje i regulacje niezbędne dla maksimum ośmiu kanałów jednocześnie. Pozwala to na osiągnięcie najwyższego zadowolenia widzów przy cyfrowej emisji radiowej, cyfrowej telewizji i netcastingu.

Procesor 8585 posiada dwu- i pięciopasmowe przetwarzanie o jakości OPTIMOD dla wielokanałowej (surround) emisji i netcastingu dźwięku. Dzięki wszechstronnym manipulatorom nachylenia kompresji i limiterowi ze śledzeniem wstępnym o jakości masteringowej, model 8585 jest idealny dla masteringu audio w produkcjach radiowych, jak również przy produkcjach przewidzianych dla takich mediów jak DVD i Blu-ray.

8585 wywodzi się z technologii popularnego procesora OPTIMOD 6300 i przenosi ją na wyższy poziom z przetwarzaniem surround, które odzwierciedla najnowsze psychoakustyczne badania w odbiorze głośności. Wbudowany w 8585 algorytm CBS Loudness Controller pracuje w trybach dwu- i pięciokanałowym. Trzecia generacja ulepszeń pozwoliła na zmniejszenie irytacji odbiorców w dużo większym stopniu, niż sama tylko prosta regulacja głośności, dzięki wyeliminowaniu słyszalnego pompowania głośności.

8585 to dwa procesory w jednym, co pozwala na przetwarzanie sygnału surround dla kanałów 7.1 lub 5.1, jak również kanału 2.0 (odpowiednik przetwarzania OPTIMOD 6300), który może pracować samodzielnie z własnym algorytmem CBS Loudness Controller. A dodatkowo wyjście procesora 2.0 może być mieszane z przednimi kanałami lewym i prawym przetwarzania surround, dzięki czemu Loudness Controller i ograniczniki ze śledzeniem wstępnym przetwarzania surround kontrolują głośność i poziom szczytowy zmiksowanego materiału. Wbudowane mierniki CBS Loudness Meters pokazują subiektywną głośność przetwarzania zarówno kanału surround, jak i kanału 2.0.

Procesory wielokanałowy i 2.0 mogą pracować z niezależnymi parametrami przetwarzania, jak choćby czasy powrotu. I tak na przykład przetwarzanie 2.0 może być ustawione dla względnie intensywnego przetwarzania materiału wiadomości, natomiast główne przetwarzanie może pracować bardziej zachowawczo korygując niezauważalnie materiał sieciowy i reklamy.
Ponieważ przetwarzanie 2.0 posiada własny kontroler głośności i ograniczniki szczytowe, innym ważnym zastosowaniem może być przetwarzanie subkanałów w telewizji cyfrowej. Przetwarzanie 2.0 może również pracować w trybie dwukanałowym mono, przetwarzając albo jeden kanał stereo, albo też dwa subkanały mono.

8585 został oparty na flagowej platformie sprzętowej Orban. Posiada ona graficzny interfejs użytkownika oparty na wyświetlaczu LCD z aktywną matrycą o wielkości ćwiartki VGA, ułatwiając wszelkie ustawienia i regulacje wykonywane z płyty czołowej 8585. Dla zminimalizowania latencji i uzyskania najwyższej niezawodności, 8585 wykorzystuje podwójną architekturę sprzętową. Swobodnie skalowalne 24-bitowe układy DSP wykonują całość przetwarzania audio, natomiast oddzielne mikrokontrolery obsługują funkcje sterujące i interfejsu użytkownika. Nawet jeśli zawiodą te kontrolery, to 8585 będzie w dalszym ciągu przetwarzać audio w prawidłowy sposób.

Minimalna latencja w pełni przetworzonego sygnału wynosi 21 ms, co może zostać dokładnie dopasowane do jednej ramki dowolnego standardu wideo. Wyjście słuchawkowe o niskiej latencji (zawierające całość przetwarzania, ale bez ograniczania szczytowego) posiada latencję ok. 6 ms.